Privacybeleid

Wanneer je bij mij in gesprek bent of een begeleidings- of coachingstraject  volgt, verzamel ik je persoonsgegevens. Hiervoor registreer en verwerk ik je gegevens voor de duur van het traject en een jaar daarna. Ik vind je privacy heel belangrijk, daarom ik ga ik uiteraard zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Ik heb maatregelen genomen om de gegevens goed te beschermen. Hieronder kun je lezen welke gegevens ik verwerk en waarom. Ook vind je hier informatie over je rechten.

Wat en waarom?

Om op een goede manier met je aan het werk te zijn en je te begeleiden is het noodzakelijk een aantal persoonsgegevens te verwerken. Het gaat dan om contactgegevens zoals je naam, adres, geboortedatum, emailadres en soms ook de gegevens van je werkgever. Dit heb ik nodig om je te kunnen identificeren, je te kunnen bereiken als dat nodig is en om ervoor te zorgen dat ik je niet kan verwarren met een andere deelnemer. Daarnaast maak en bewaar ik gespreksnotities ten behoeve van de voortgang van onze gesprekken en bij outplacement ook ten behoeve van een eventuele eindrapportage. Voor alle gegevens geldt dat ik niet méér gegevens zal verwerken dan ik nodig hebben om met je aan het werk te zijn.

Bewaartermijn

Ik bewaar je gegevens niet langer dan nodig is. In principe bewaar ik je gegevens maximaal 1 jaar na het einde van ons contact, tenzij wij samen anders overeenkomen.

Gegevens inzien, wijzigen en verwijderen

Je hebt het recht te vragen welke gegevens van jou worden verwerkt en om deze in te zien. Je hebt ook het recht te weten waarvoor ik deze verwerk, wie deze gegevens ontvangt en hoe lang ik ze bewaar. Je mag ook vragen om een kopie van je persoonsgegevens.

Wanneer je merkt dat je persoonsgegevens niet correct of niet volledig staan geregistreerd, heb je het recht deze te laten aanpassen of aan te vullen. Ik zal  dan zo snel mogelijk zorgen dat de juiste gegevens in mijn systeem komen te staan. Zodra ik weet dat bepaalde gegevens niet juist zijn, zal ik je gegevens niet gebruiken totdat ik de juistheid heb gecontroleerd.

Je mag vragen om vernietiging van je gegevens of van een deel van je gegevens. Als er geen reden is om je verzoek te weigeren zal ik je gegevens verwijderen.