HR advies en ondersteuning

Psycholoog NIP: HR advies in Groningen

Als Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsycholoog heb ik ruim 25 jaar ervaring op alle terreinen van Human Resources Management. Vanuit mijn kennis en expertise bied ik HR advies en ondersteuning in brede zin (in Groningen en omgeving).

Werken aan een ‘’fit’’ tussen je organisatie en je medewerkers

De wereld verandert en je organisatie verandert mee. `Voor een deel gaat dat vanzelf, maar je anticipeert natuurlijk ook actief op ontwikkelingen. Het in huis hebben van voldoende bekwame medewerkers zorgt ervoor dat je het werk op tijd door de juiste mensen kunt laten doen. Soms lukt dat niet. Omdat de werving niet lukt, het verloop veel te groot is of het ziekteverzuim te hoog. De afstemming tussen wat je als organisatie nodig hebt en wat je in huis hebt is, net als bij individuele medewerkers, een continue proces waarbij je kan vastlopen. Aantrekkelijk werkgeverschap, leiderschap en duurzame inzetbaarheid zijn daarom actuele thema’s. Aandacht voor medewerkers en hun loopbaanontwikkeling vormen het hart van deze thema’s. Daarbij kan ik je ondersteunen op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Zodat je je missie kan vervullen en je doelen bereikt. Goed voor je medewerkers, noodzakelijk voor je organisatie.

Loopbaancoaching

Bij loopbaancoaching gaat het erom mensen te helpen bij het vinden van een goede afstemming tussen hen als mens, hun privéleven, hun kwaliteiten en het werk dat zij (gaan) doen. Naast tijd vraagt dit soms om specifieke expertise. Dat heb je niet altijd in huis en soms wil je dat ook helemaal niet. En dat hoeft ook niet: ik kan dat voor je doen. De vraag van je medewerkers is daarbij leidend. We bespreken de achtergrond van de vraag en stellen vast wat ons te doen staat. Ik help stil te staan en stel vragen om over na te denken. Voorzie medewerkers van nieuwe inzichten en help hen in actie te komen door praktische opdrachten. Met resultaat.

Vaste sparringpartner / loopbaancoach voor jouw organisatie

Het kan zijn dat medewerkers graag willen praten met een toegankelijke en laagdrempelige loopbaancoach van buiten de eigen organisatie. Over wat hen bezig houdt of dwarszit of om gewoon eens advies te vragen. Dat mag over van alles gaan: een functioneringsgesprek, een loopbaanvraag, het voorbereiden van een sollicitatiegesprek of het nabespreken van een moeilijk werkoverleg. Daar heb jij als organisatie belang bij: het helpt je de ‘’fit’’ te bewaren of opnieuw te bereiken. Via een vast verwijspunt in je organisatie kan ik een verlengde arm zijn van je eigen HR- team. Vooral handig als je geen loopbaancoach hebt of als je juist behoefte hebt aan een loopbaancoach van buiten.

Tweede Spoor

Mocht je met een medewerker een Tweede Spoortraject willen opstarten, kan je ook een beroep op mij doen. Wanneer je medewerker ook met mij aan het werk wil, kunnen we concrete afspraken maken en vastleggen. Voor een Tweede Spoortraject wil ik minimaal 6 maanden met een medewerker aan de slag kunnen om de medewerker te ondersteunen in het verwerven van een nieuwe passende functie. Neem contact met mij op om te horen hoe ik dat doe.

HR- opdrachten en projecten

Mijn eigen sterkte punten en werkplezier liggen vooral op het vlak van selectie- en loopbaanvraagstukken, loopbaancoaching, talentontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en leidinggeven aan professionals. Zo kan ik bijvoorbeeld bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van loopbaanpaden binnen je organisatie. Ook zou je me kunnen benutten voor projecten in het kader van het vergroten van duurzame inzetbaarheid of mij een training kunnen laten ontwikkelen en uitvoeren voor je leidinggevenden in hoe zij op het juiste moment ‘’het goede gesprek’’ aan kunnen gaan met hun medewerkers. Mocht je me voor iets anders willen inzetten, mag je me natuurlijk altijd benaderen. Dan bespreken we of het wijsheid is.

We kunnen alles in vertrouwen met elkaar doornemen. En zo’n kennismaking en eerste gesprek met vaak een eerste advies, kost niets. Gewoon even mailen of bellen.