Werken aan een duurzame ‘’fit’’ tussen mens en werk

Hoe werk je aan een duurzame “fit” tussen mens en werk? Als ervaren HR professional en loopbaancoach bied ik ondersteuning bij dit proces middels loopbaancoaching en HR advies en ondersteuning (in Groningen en omgeving).

Loopbaancoaching

Jij zelf, je privéleven en je werk veranderen continu. Dat dit allemaal goed op elkaar is afgestemd, jouw hele leven lang, ligt niet voor de hand. Alleen al omdat je ouder wordt, je ervaringen opdoet en je dus ontwikkelt. En jij niet alleen. Dit geldt immers ook voor alle mensen om je heen. Eigenlijk ben je steeds bezig te zorgen voor een goede afstemming tussen jou als mens, je privéleven, je kwaliteiten en je werk. Soms lijkt dat vanzelf te gaan, soms loop je vast. Dan slaat de twijfel en frustratie toe en wankelt het zelfvertrouwen. Dan is het tijd om met iemand die je kent te praten over je loopbaan. Of bijvoorbeeld een beroep te doen op een loopbaancoach. Als loopbaancoach kan ik je helpen bij die afstemming tussen jou, je privéleven, je kwaliteiten en je werk.

HR advies en ondersteuning

Op organisatieniveau speelt eigenlijk precies hetzelfde. De wereld om ons heen verandert en de organisatie verandert mee. Deels gaat dat vanzelf omdat je organisatie immers deel uitmaakt van de samenleving, maar deels moet je daar als organisatie op anticiperen en in actie komen. Soms dreigt het toch vast te lopen omdat bijvoorbeeld je wervingskracht te klein is, het ongewenst verloop sterk toeneemt door werkdruk of onvrede, medewerkers veranderingen in hun werk niet kunnen bijbenen of door een hoog ziekteverzuim.

Aantrekkelijk werkgeverschap, leiderschap en duurzame inzetbaarheid zijn actuele thema’s omdat het helpt het werk gedaan te krijgen en genoeg gekwalificeerde mensen in huis te hebben en te houden. Aandacht voor medewerkers en hun loopbaanontwikkeling vormen het hart van deze thema’s en dat vraagt onder meer om loopbaancoaching: coaching die mensen helpt een goede afstemming te vinden tussen hun kwaliteiten, wensen, privéleven en hun werk. Goed voor je medewerkers, noodzakelijk voor je organisatie. Als HR professional kan ik je hierbij ondersteunen op zowel operationeel, tactisch als strategisch niveau.

Over mij

Mijn naam is Gerda Holkema. In 1993 ben ik afgestudeerd in Arbeids-, Organisatie- en Personeelspsychologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. De combinatie mens, werk en ontwikkeling boeit me m’n hele leven lang al en dat kwam tot uitdrukking in al het werk dat ik tot nu toe heb gedaan.

Mijn streven is te helpen bij het bereiken van een zo goed mogelijke ‘’fit’’ tussen jou & je werk en jouw organisatie & je medewerkers. Daarbij geef ik in mijn loopbaancoaching en andere HR advies en ondersteuning handvatten voor de nabije toekomst zodat het resultaat zo duurzaam mogelijk is.

Welkom op mijn website!

Gerda Holkema - Loopbaancoaching en HR advies in Groningen